• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Home
  • Cirurgia refractiva

Cirurgia refractiva


La cirurgia de la miopia, de la hipermetropia o l'astigmatisme mitjançant Laser Excimer i de Femtosegon d'última generació fa possible la correcció dels defectes refractius en la majoria de casos, amb dues tècniques: Lasik i Lasik Personalitzat sent ambdues dues opcions segures i efectives en la correcció de defectes refractius. Nosaltres estem treballant amb el làser Excimer des de febrer de 1998, i vam realitzar la tècnica LASIK des de 1995. Durant aquests anys hem actualitzat contínuament els nostres equips per disposar sempre de la millor tecnologia i poder obtenir els millors resultats per als nostres pacients.
Inicialment es realitzava el polit amb el làser en les capes més superficials de la còrnia, era la tècnica anomenada PRK (Photorefractive Keratectomy), que proporcionava bons resultats, especialment en les miopies baixes. No obstant això, la destrucció de les capes superficials de la còrnia provocava dolor entre 24-48 hores, i obligava a portar l'ull tapat durant 3-4 dies, podia produir cicatrius corneals denses que retardaven la recuperació visual, especialment si s'intentava corregir una miopia elevada. A causa d'aquests inconvenients, actualment utilitzem el LASIK (làser in situ Keratomileusis).
En aquesta tècnica s'utilitza un aparell anomenat microqueratom automàtic, per aixecar les capes més superficials de la còrnia, i tot seguit s'aplica el làser en les capes més profundes. Finalment el disc corneal aixecat amb el microqueratom es recol·loca al seu lloc, cobrint així l'àrea tractada amb el làser. Amb aquesta tècnica, no hi ha dolor, no cal ocluir l'ull i les complicacions potencials són mínimes.