• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Consentiments

Al pacient li assisteix el dret d'estar informat sobre la proposta de tractament i teràpies alternatives, riscos i probabilitat de resultats adversos, per poder prendre una decisió afirmativa. Això consta el la Llei 17.132 en els art. 896, 897, 902, 904, 905 del Codi penal i la Llei 21.541 art. 16 del Codi Civil, estableix l'obligació d'informar el pacient i els seus familiars més propers dels riscos i els beneficis del tractament indicat. El consentiment informat és el procediment mèdic formal l'objectiu és aplicar el principi d'autonomia del pacient. Aquest consentiment ha de ser voluntari, informatiu i comprensible. El pacient han de decidir lliurement sotmetre a un tractament sense que hi hagi persuasió, manipulació ni coerció .. La informació oferta en el consentiment ha de ser comprensible i ha d'incloure l'objectiu del tractament, el seu procediment, els beneficis i riscos potencials i la possibilitat de rebutjar el tractament. En cas de pacients menors d'edat o d'incapacitat del pacient legalment reconeguda, física o mental, s'admet que el consentiment informat sigui demanat al seu representant legal, que serà generalment el familiar més proper. El pacient pot revocar lliurement per escrit el seu consentiment en qualsevol moment.

 

Catarata
consentimiento_48

consentimiento_48

Lente Monofocal

Lente Multifocal

images

Glaucoma
consentimiento_48 consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48
Cirugia Glaucoma Implantes de drenaje

Iridoplastia laser

Laser diodo

images

Conjuntiva y Evisceración
consentimiento_48
consentimiento_48
DCI Cirugia conjuntival
Evisceración

images

Cirugía Refractiva
consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48

Extraccion de cristalino transparente con implante de lente multifocalExtraccion de cristalino transparente con implante de lente

Cirugía refractiva con laser excimer

images

Lagrimales
consentimiento_48

consentimiento_48
Dacriocistorinostomia

Obstruccion congenita lagrimal

images

Palpebral
consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48
DCI Blefaroplastial

DCI Chalazion

DCI Malposiciones palpebrales

DCI Tumores palpebrales

images

Retina
consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48
Angiografia


Desprendimiento de Retina

Intravitrea AVASTIN

Intravitrea LUCENTIS
consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48

consentimiento_48
Intravitrea TRIGON

Laser  Argon

Laser  DiodoTerapia Fotodinamica

images