• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Tècniques i Tecnologia

Els avenços tecnològics que s'han produït en aquests darrers anys ens han permès diagnosticar i tractar determinades malalties de manera altament satisfactòria per al pacient permetent una recuperació visual ràpida i amb menys molèsties postoperatòries.

La medicina s'ha valgut de noves tecnologies per desenvolupar millors, més eficaços i eficients mètodes de diagnòstic, tractament i prevenció de certes malalties i ens permeten arribar a moltes persones i augmentar la nostra capacitat de resolució davant de patologies fa escassos anys pràcticament inabordables..La evolució cientificotecnològica avança a ritmes de vegades difícils d'abastar i ens obliga a una formació continuada i una actualització permanent en equipaments.

Però no hi ha progrés tecnològic que valgui la pena; si es perd l'essència de la medicina que és el contacte metge-pacient. Però pel, de vegades excessiu, protagonisme de la tecnologia en la nostra professió correm el risc de "mirar sense veure" és per això que el nostre repte és oferir una atenció integral on el pacient quedi satisfet tant en el tracte mèdic i humà.