• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Glaucoma


El glaucoma és la principal causa de ceguesa irreversible en el món. És molt difícil precisar la prevalença exacta a causa de la manca de criteris diagnòstics unànimes. En l'actualitat hi ha 70 milions de persones afectades i aquesta xifra s'espera que arribi als 80 milions el 2020 paral·lel a l'augment de l'esperança de vida. D'aquestes entre el 3 i el 7%, segons diferents sèries pateixen ceguesa bilateral, la majoria d'elles en països en desenvolupament on l'accessibilitat al diagnòstic i al tractament és gairebé impossible. El 85% de les discapacitats visuals ho són per glaucoma. Als països desenvolupats només el 50% de les persones que ho pateixen estan diagnosticats i als països en vies de desenvolupament només un 10% és conscient de la seva malaltia. A Espanya, hi ha mig milió de persones que desconeixen que ho pateixen i la prevalença de glaucoma és 1.5-2% en la població major de 40 anys augmentant a partir dels 60. Aquesta prevalença és similar a la resta d'Europa i els EUA.
En un primer moment s'intenta disminuir la pressió intraocular mitjançant col·liris antiglaucomatosos, però quan aquests fallen o no són capaços d'impedir la progressió de la malaltia cal recórrer a les tècniques quirúrgiques. Actualment la primera opció en molts casos és la esclerectomia profunda no perforant amb implant intraescleral que presenta molt poques complicacions potencials. En altres ocasions la trabeculectomia, els sistemes valvulats de drenatge o la ciclofotocoagulacion amb làser de díode pot ser una bona opció. Totes aquestes cirurgies es realitzen de manera ambulatòria sense necessitat d'ingrés.